Veda odpovedá

Aký je vývoj a prispôsobenie sa spoločnosti globálnym zmenám? Ako sa menia životy ľudí, vzťahy a komunity? Žijeme v dobe stupňujúcej sa individualizácie. Medzi vedou a životom v spoločnosti je nesúlad. Nedôvera vo vedecké dáta sa čím ďalej tým viac prehlbuje. Príliš jednoduché koncepty sa stretávajú s príliš zložitou realitou. Nevieme sa vrátiť do starých koľají a budúcnosť otvorila mnohé nové výzvy. Pre hľadanie riešení, odporúčaní a návrhov na zlepšenie dopadov zmien v spoločnosti, ekonomike a každodennom živote ľudí projekt Veda odpovedá oslovil slovenské vedkyne a vedcov z rôznych oblastí. Vypočujte si aký je ich pohľad na dobu plnú výziev! Podcast Veda odpovedá pripravuje SOVVA v spolupráci so Žijem vedu a je súčasťou projektu Slovensko po COVID-19, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia z finančného mechanizmu EHP 2014 až 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. www.vedaodpoveda.sk

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

3 days ago

Vidíme z histórie, že časť populácie tlačilo niečo vpred, ísť trochu ďalej, posúvať hranice. To bude človek vždy robiť a to spôsobí, že vo vzdialenejšej dobe budeme dlhodobo na Mesiaci a potom možno aj na Marse.  Informačné technológie ovplyvňujú spoločnosť v nepredvídaných smeroch. Jednoduchou myšlienkou bolo používateľom služieb ponúkať obsahy, ktoré sú pre nich zaujímavé. Teraz vidíme, že to môže viesť k dramatickým rozdielom medzi tým, ako udalosť vníma jeden a druhý človek.  Momentálne je umelá inteligencia úspešná vďaka obrovskému množstvu dát. Je veľmi dobrá v tom, že rozpozná vzory alebo pravidlá, ktoré sú skryté v dátach. Podcast moderuje Slavomír Ondoš a jeho hosťami sú informatik Ján Magyar a astronóm Jiří Šilha. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Nov 22, 2022

Zažívame čoraz väčšie rozdiely nielen medzi bohatými a chudobnými, ale tiež medzi vzdelanými a menej vzdelanými ľuďmi. Na jednej strane sa neuveriteľný vedecký pokrok a rozmach technológií stretáva s ľuďmi bez vzdelania, ktorí nie sú schopní pochopiť tieto veci a veria radšej dezinformáciám. Z toho pramenia problémy tejto doby, ako je napríklad popieranie vedy a klimatickej krízy. Veda sa pritom od počiatku točí okolo 3 základných vecí, ľudia chcú žiť dobre, pohodlne a dlho. Veda je súčasťou nášho každodenného života, silným a pevným pilierom modernej spoločnosti, veda je všade okolo nás. Podcast moderuje Dominika Fričová a jej hosťami sú biochemik Pavol Čekan a virológ Boris Klempa. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Nov 15, 2022

Prínosom vedy a výskumu okrem iného je, že prinášajú overené informácie, na ktorých treba stavať rozhodovanie nielen v medicíne, ale aj v spoločenskom živote. Pre zmenu správania ľudí však nestačí, že im budeme poskytovať biologické informácie o chorobách a aspektoch s nimi spojenými. Potrebujeme na to sociológov, psychológov, odborníkov venujúcich sa správaniu ľudí, ktorí nám pomôžu.  Na Slovensku síce nemáme odborníkov na všetko, ale to neznamená že nemáme odborníkov. Zopár máme na skutočne svetovej úrovni a tých by sme mali podporiť tak, aby svetovú vedu mohli robiť doma. Keď príde ďalšia pandémia alebo iný väčší problém, a oni tu sú, budeme mať správne nástroje, správnych ľudí, ktorí to budú manažovať.  Podcast moderuje Dominika Fričová a jej hosťami sú profesorka a epidemiologička Alexandra Bražinová a lekár a molekulárny biológ Peter Celec. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Nov 08, 2022

Uzavretie ľudí do vlastných oklieštených životných perspektív, pohľadov nie je len na Slovensku. Pozorujeme ho naprieč západným svetom. Dôsledkom je radikalizácia myslenia a zraniteľnosť. Vytvára podmienky pre to, aby ľudia podliehali populizmu. A to je niečo, čo sa stupňuje. Ako sa spoločnosť vyvíja, vývoj prebieha v protitlakoch. Vždy sú isté liberálne a konzervatívne prúdy a vzniká medzi nimi pnutie. Jedna strana získa v určitom momente prevahu nad druhou a naopak. Nevyhnutným prvkom je reflexia, zvyšovanie vzdelanosti, učenie sa otvorenému dialógu. Treba sa vyvarovať krátkozrakým rozhodnutiam. Treba sa veľmi dobre pozrieť na to, či to čo sa mi oplatilo urobiť dnes lebo to stálo menej EUR, či sa to rovnako vyplatí aj zajtra, či to bude výhodné aj o desať rokov, o dvadsať, o päťdesiat rokov. Podcast moderuje Slavomír Ondoša jeho hosťami sú antropologička a režisérka Soňa G. Lutherová a profesor a ekológ Pavol Prokop. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Nov 01, 2022

Spoločnosti sa nevedia vysporiadať s veľkými problémami. Expertíza je používaná aktérmi selektívne. Ľudia, ktorí rozhodujú sa ňou v kritických otázkach neriadia. Skôr si vyzobávajú, čo sa im aktuálne hodí. Translácia expertízy do praxe je mizerná aj pri zásadných veciach.  Vážme si to dobré, čo máme. Posledné mesiace ukazujú, že vždy môže byť horšie. Vyberajme to dobré a posúvajme sa lepším smerom, nech sa budúce generácie poučia ako sme to teraz my nespravili. Vzhľadom na obdobie pandémie, by sme mali dôverovať odborníkom na danú problematiku. Podcast moderuje Dominika Fričová a jej hosťami sú molekulárna biologička Ľubomíra Tóthová a sociálny antropológ Andrej Belák. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Oct 25, 2022

Udržateľnosť demokratickej spoločnosti a zriadenia súvisí s obracaním pravdy, základného parametra fungovania modernej otvorenej spoločnosti. Ten je spochybňovaný. Kľúčovou výzvou sveta je udržanie liberálno-demokratického systému, ktorý zabezpečuje slobodu pre jednotlivcov.  Problémy, ktoré v súčasnosti zažívame nie sú malé. Ruská invázia na Ukrajine sa snaží podkopať súčasné liberálne medzinárodné usporiadanie, svet v ktorom žijeme. To nie sú malé problémy. Napriek tomu si myslím, že svet dokážeme zachrániť. A akokoľvek sa o to musíme snažiť.  Podcast moderuje Daniel Straka a jeho hosťom je profesor a politológ Jozef Bátora. Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Oct 18, 2022

Budeme umelcov učiť programovať roboty? Alebo robotikov chápať umenie? Bude mať murár robota ako svoj pracovný nástroj. Zoberú nám roboty prácu? Budúcnosť je postavená na zásadnej zmene vzdelávania založenej na interdisciplinarite. Multidisciplinarita je ťažká, stojí oveľa viac energie, ale nakoniec dostaneme výrazne lepšie výsledky. Ak nezachytíme vlak teraz, tak sa opäť raz budeme čudovať, že sme krajinou s nízkou pridanou hodnotou. Podcast moderuje Daniel Straka a jeho hosťami sú profesorka a informatička Mária Bieliková a profesor a robotik František Duchoň.  Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Oct 11, 2022

Naše dejiny sú pretkané krízami. V podstate takmer každá generácia by mohla povedať, že prežívala krízové obdobie. Aj preto by sme mali analyzovať historické krízy a mali by sme sa pokúsiť z nich poučiť. To čo sa deje v tomto storočí v súvislosti s pandémiou alebo s inými udalosťami vo svete, archeológovia poznajú z dejín. Niektoré udalosti sa replikujú, vieme ich očakávať. Na Slovensku je výzvou znalostná ekonomika, ale aj spoločenská polarizácia. Robí nás to ako spoločnosť veľmi zraniteľnou. Nie je to vina ľudí. Súvisí to so vzdelaním, zapojením, slabou sociálnou kohéziou. Tí, ktorí majú vzdelanie by mali myslieť aj na tých, ktorí ho nemajú a spoločnosť zlepšovať. Musíme sa naučiť pracovať s veľkými dátami ruka v ruke s prírodnými vedami a učiť sa od nich efektívne pracovať, vyhnúť sa lapsusom. Ak sa chcete prehŕňať veľkými dátami, musíte ovládať štatistiku. Bude to veľká zmena, už tu je, len musíme naskočiť na ten vlak.   Podcast moderuje Daniel Straka a jeho hosťami sú mediavelistka Evina Steinová a archeológ Branislav Kovár.  Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Oct 04, 2022

Ľudia dôverujú vede a vedeckým poznatkom najmä vtedy, keď im hovoria čo chcú počuť. Keď im vyhovujú. Ak sú proti ich názorom, sú viac skeptickí a nabiehajú na protichodné naratívy. Vedci sú ako v slonovinovej veži, pre laikov sú vzdialení a tým sa voči nim dá vymedzovať.  Vo vede sa pritom funguje takým spôsobom, že skoro nikdy nevládne úplná zhoda a to sa veľmi ťažko prenáša do spoločnosti mimo vedeckej komunity. Možno o desať rokov nájdeme nové poznatky, naše teórie sa úplne preformulujú. Treba však brať do úvahy čo vieme dnes a analyzovať poznatky v súčasnosti. Podcast moderuje Slavomír Ondoš (SOVVA, o.z.) a jeho hosťami sú sociológ Michal Vašečka a psychológ Jakub Šrol.  Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Tuesday Sep 27, 2022

Zdá sa, že všetci všetko vedia. Tí, ktorí chcú alebo vytvárajú dezinformácie prevzali vedecký slovník bez toho, aby chápali súvislosti. Najdôležitejšie je pritom vzdelávanie. Nielen v tom zmysle, že nás urobí múdrejšími, ale že nás naučí spolupracovať, chápať jeden druhého. Jedine tak máme ako spoločnosť šancu prežiť. Keď sa naučíme spolupracovať, jeden druhého chápať so všetkými rozdielnosťami, tak prežijeme. Podcast moderuje Dominika Fričová (Žijem vedu) a jej hosťami sú molekulárna biologička Petra Hamerlik a mikrobiálny genetik Imrich Barák.  Viac informácií o projekte nájdete na www.vedaodpoveda.sk

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013